Compostelagenootschap Regio Limburg

Het Genootschap is een cultuurhistorische vereniging die iedereen wil samenbrengen die geboeid is door de pelgrimswegen naar Santiago, zonder onderscheid van gezindheid of religie. Daarbij wordt in gelijke mate aandacht besteed aan de beleving van de tocht als de cultuurhistorische aspecten ervan.

Lezingen en studiedagen.
Ontmoetingsdagen waar wordt gesproken over de geschiedenis en hoe men de tocht kan voorbereiden.
Studie van de geschiedenis en de sporen die de tocht in eigen land heeft nagelaten.
Opvang van pelgrims op weg naar Santiago.