De Lampetters

Samenbrengen en ontmoeten van alle mensen voor allerhande culturele en socio-culturele activiteiten (wandelingen, bezoeken, uitstappen, sociale contacten, enz..)