Feestcomiteit Herenstraat En Zijstraten

Sociaal-culturele activiteiten inrichten en helpen organi-seren ten dienste van de gemeenschap (planning, onder-steuning en uitzoeking van diverse wijkgebonden materies).