Geneeskunde Voor Het Volk Genk

Om dit doel te bereiken, kan de vereniging studies ondernemen, informatie en materiaal verspreiden, vormingscursussen organiseren, acties voeren of ondersteunen, overgaan tot het oprichten, organiseren, uitbouwen van multidisciplinaire groepspraktijken, van één of meer gezondheidscentra of sociale centra en alle andere initiatieven en activiteiten die het doel kunnen realiseren, en dit zowel op plaatselijk als op nationaal vlak.

Lokaal

Adres
Keinkesstraat 3A , 3600Genk