Ouderraad Basisschool Boxbergheide

De ouders op een systematische wijze informeren en hen vormingskansen geven opdat zij hun taak als opvoeders van schoolgaande kinderen zo goed mogelijk kunnen vervullen, en ze betrekken bij besluitvorming in de school.

Sociaal-culturele activiteiten van allerlei aard (vormingsavonden, georganiseerde wandelingen uitstippelen, ouderraadsvergaderingen beleggen, poppenkast en kinderanimatie organiseren).

Lokaal

Adres
Boxbergstraat 1 , 3600Genk