Ouderraad Broederschool Genk-Centrum

Bevorderen van de verbondenheid tussen ouders, leerlingen en schoolteam en bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren.

vormingsavonden, wandelingen, quiz, boekenfeesten,

Lokaal

Adres
Schabartstraat 10 , 3600Genk