Parochieraad Bret-Gelieren


*Actualiseren van het geloof en dit overbrengen aan de kerkelijke gelovigen.
*Gespreksavonden met sprekers die de visie van het christelijk geloof hedendaags te maken.
*Federeatievorming: dwz samenwerking tussen de verschillende parochies.