Zang- En Kleurvogel Genk En Omliggend

Het kweken en beschermen van vogels. Het propageren en uitwisselen van de ornitologische gedachte. Het uitbaten van een magazijn zonder winstoogmerk waar de leden alles kunnen aanschaffen van vogelmateriaal en waar de overtollige vogelexemplaren aan de leden kunnen aangeboden worden. De leden alle nuttige inlichtingen verstrekken over het voeden, onderhouden en kweken van de vogels.

Tentoonstellen, voordrachten houden, studie-uitstappen, filmvoorstellingen, veldornitologie, nestkastenacties, clubkampioenschap.

Lokaal

Zang - En Kleurvogel Genk En Omliggend

Adres
Stalenstraat 52 , 3600Genk