Samana Ziekenzorg Genk-Centrum

Ontmoetingsbijeenkomsten, uitstappen, vakanties, bedevaarten, bezigheidswerking.

Ontmoetingskansen bieden en zo streven naar integratie. De vereniging heeft als hoofdopdracht het tegengaan van vereenzaming door middel van huisbezoeken.