'T Kedakske 3600: De Fottograave Van De Stad

In 2013 stelden enkele amateurfotografen, komende uit de Genkse vriendenkringen van de stad, hun werken ten toon in het stadhuis van Genk. Deze werken handelden steeds over Genk.

De voorbije jaren hebben we het landschap, licht, religie en muziek in Genk vastgelegd.

De naam “’t Kedakske 3600 : de fottograave van de stad” kwam pas enkele jaren later. We hebben op dit ogenblik 6 leden maar ik ben er zeker van dat het ledenaantal in stijgende lijn zal gaan.