Okra Genk Bret Gelieren

OKRA : van, voor, en door gepensioneerden!

OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden optimaal betrekken bij een democratische vereniging en beweging die de gepensioneerden zelf dragen.

OKRA laat zich hierbij prioritair leiden door waarden die ontleend zijn aan het Evangelie, de Universele Verklaring van de Rechten van de mens en door de principes van de democratie.


OKRA behartigt je belangen!

OKRA neemt deel aan initiatieven die leiden tot betere levensomstandigheden voor de gepensioneerden en/of tot een betere samenleving voor iedereen.

Lokaal

Parochiecentrum Flééketaer

Adres
Piehpelplein 2 , 3600Genk