Seniorenvriendenclub Sint-Lodewijk

Onze vereniging is samengesteld uit gepensioneerde leerkrachten van T.I. Sint-Lodewijk en/of hun partner. Wandelen, fietsen of kaarten zijn de vaste waarden voor onze activiteiten. Deze worden aangevuld door initiatieven van allerlei aard. Wij trachten een zo gevarieerd mogelijk aanbod te geven waar ieder zijn gading kan vinden. Sommige activiteiten vinden plaats op of in samenwerking met de school zodat de band onderhouden blijft.