Okra Bokrijk

Vereniging voor 55 plussers: lezingen, sport, reizen, culturele aktieviteiten, zorg behartiging,

belangen behartiging, en de eenzaamheid tegen gaan door samen te komen, enz.