Limburgs Volkskundig Genootschap

Het Limburgs Volkskundig Genootschap (LVG):

  • groepeert individuen en organisaties die actief zijn op het terrein van volkskunde in Limburg;
  • verzamelt en bestudeert gegevens over levende volkscultuur in (verband met) Limburg. De focus ligt op actueel immaterieel erfgoed, maar ook de link met het verleden en met materieel erfgoed (roerend en onroerend) wordt gelegd;
  • is actief in onderzoeksprojecten, zelfstandig of samen met andere partners, en maakt de resultaten ervan onder meer bekend via zijn website, publicaties, studiedagen en lezingen;
  • fungeert als adviesorgaan, informatiekanaal en –bron over volkscultuur voor diverse doelgroepen, zoals onderwijzenden, journalisten, studenten, heemkundigen, (culturele) verenigingen, het brede publiek;
  • zoekt van bij zijn ontstaan in 2001 als een onafhankelijke vzw naar vernieuwende ideeën. Het wil zich profileren als een open forum en een ‘out-of-the-box’ denktank en is gericht op samenwerking met andere partners in het erfgoedveld.

Adres

Adres
Huisbamptstraat 1, 3600Genk
GSM
0477 43 86 61
E-mail
info@volkskunde-limburg.be
Website
http://volkskunde-limburg.be