Verkeerssignalisatie, straatnaamborden te herstellen - melden

Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van de verkeerssignalisatie langs de gemeentewegen. Dat geldt ook voor de straatnaamborden.

Als je vaststelt dat verkeerssignalisatie of een straatnaambord defect, beschadigd of zelfs illegaal verwijderd werd, kan je dit melden. Je melding wordt zo snel als mogelijk onderzocht zodat de dienst de gepaste maatregelen kan treffen. Indien het signalisatie langs een gewestweg zou betreffen, wordt dit doorgegeven aan de bevoegde gewestelijke dienst.