Verkoop industriegrond Genk-Zuid (onder voorwaarden)

Stad Genk biedt een uniek perceel grond aan in de Eikelaarstraat met een oppervlakte van 4 hectare, 14 are en 51 centiare te koop aan voor bedrijven die zich willen vestigen op het bedrijventerrein Genk-Zuid.

Context

Waarom kiezen voor Genk-Zuid?

 • Uitstekende bereikbaarheid: Genk-Zuid is optimaal ontsloten via weg, spoor en kanaal, waardoor logistieke operaties efficiënt kunnen verlopen.
 • Strategische ligging: dit bedrijventerrein is, na de zeehavengebieden, het grootste industriegebied van Vlaanderen en biedt tal van voordelen voor groei en ontwikkeling.
 • Hoge vraag, beperkt aanbod: gezien de schaarste aan industriegronden in de regio, is dit een zeldzame kans voor bedrijven.

Procedure

De grond wordt via een verkoop onder voorwaarden op de markt gebracht.

Alle informatie m.b.t. de verkoop is terug te vinden in de leidraad in de bijlage.

Hierbij geven we alvast de procedure in grote lijnen mee:

 • Kandidaten kunnen een voorstel indienen uiterlijk op 13.09.2024, via email (bedrijventerrein@genk.be) of per aangetekende brief (Stad Genk, t.a.v. Afdeling Economie, Stadsplein 1, 3600 Genk).
 • Vragen omtrent de verkoop kunnen gesteld worden uiterlijk op 02.09.2024, via email (bedrijventerrein@genk.be) of per brief (Stad Genk, t.a.v. Afdeling Economie, Stadsplein 1, 3600 Genk).
 • Een voorstel is slechts rechtmatig wanneer het:
  • Betrekking heeft op (de aankoop van) de totaliteit van de grond.
  • In overeenstemming is met de toegelaten activiteiten.
 • De voorstellen worden beoordeeld volgens onderstaande beoordelingscriteria:
  • Koopprijs: 35 punten
  • Tewerkstelling: 30 punten
  • Kwaliteit van de invulling: 35 punten
 • Kandidaten krijgen de kans om hun voorstel toe te lichten tijdens een mondelinge presentatie van max. 30 minuten.

Stad Genk zal finaal de koper aanduiden tegen midden december 2024. Alle vermelde data zijn onder voorbehoud. 

Het gemeenteraadsbesluit omtrent de verkoop onder voorwaarden van deze industriegrond is genomen op 18.06.2024.