Verkopen voor menslievende, sociale, educatieve of sportieve doeleinden

Wil je als vereniging een verkoop van producten of diensten met een niet-commercieel karakter organiseren in Genk? Vraag dan vooraf een machtiging aan van de burgemeester.

Voorwaarden

De verkoop:

  • heeft een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel
  • of heeft als doel de verdediging en promotie van de natuur of de dierenwereld
  • of heeft als doel de promotie van ambachten of streekproducten
  • en is van occasionele aard.

Opgelet! Als jouw verkoopactie de grenzen van Genk overschrijdt, vraag je toestemming aan de bevoegde minister.

Procedure

Een aanvraag doe je schriftelijk aan afdeling Economie of via economie@genk.be met vermelding van datum, locatie, verantwoordelijke, eventueel de wens om straten af te sluiten en eventueel de deelnemers.