Verkoop voor een (goed) doel

Wil je als vereniging iets verkopen of diensten aanbieden in Genk, maar is het niet bedoeld om winst te maken? Dan moet je eerst op voorhand toestemming in de vorm van een machtiging krijgen van de burgemeester. 

Voorwaarden 

Om die toestemming te krijgen, moet er aan enkele voorwaarden voldaan worden. 

  • De verkoop een bepaald doel hebben zoals een sociaal, cultureel, educatief of menslievend doel (een goed doel). 
  • Of de bedoeling van de verkoop is ambachten steunen, of lokale producten promoten. 
  • Het mag maar af en toe gebeuren, dus niet regelmatig. 

Procedure 

Past het idee van de vereniging binnen de voorwaarden? Dan kan je een schriftelijke aanvraag doen aan de afdeling Economie via economie@genk.be. Vermeld daarin ook de datum waarop je de aanvraag doet, de locatie van waar je het initiatief wil laten doorgaan, de verantwoordelijke, of er deelnemers zijn en of je eventueel straten wil laten afsluiten. 

Let op! Als je de verkoopactie buiten Genk wilt houden, moet je toestemming vragen aan de bevoegde minister.