Verkopen voor menslievende, sociale, educatieve of sportieve doeleinden

Als vereniging kan je in bepaalde omstandigheden in Genk een verkoop organiseren van producten of diensten met een niet-commercieel karakter. Je moet daar wel vooraf een machtiging voor aanvragen en krijgen van de Burgemeester.

Zoals vermeld in het Koninklijk Besluit van 24/09/2006 moet een dergelijke verkoop plaatsvinden met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel of met als doel de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld of de promotie van ambachten of streekproducten.

De verkoop moet bovendien occasioneel blijven.

Opgelet! Als je verkoopactie de grenzen van een gemeente overschrijdt, dien je toestemming te vragen aan de bevoegde Minister.

Een aanvraag doe je schriftelijk of via mail economie@genk.be met vermelding van alle nuttige informatie zoals de datum, de locatie, de verantwoordelijke, eventueel de wens om straten af te sluiten en eventueel de deelnemers.