Vervuiling oppervlaktewater melden

Het stadsbestuur waakt over de kwaliteit van het leefmilieu op het grondgebied van Genk. De medewerkers van de Dienst Leefmilieu voeren regelmatig metingen uit, preventief maar zeker als er vermoedens van verontreiniging zijn.

We zorgen er ook voor dat er onmiddellijk wordt opgetreden als er een verontreiniging van het oppervlaktewater zou zijn. Dit wil zeggen een vervuiling van een vijver, een beek of in het kanaal. Vaak gaat het dan over olievervuiling of door bepaalde chemische producten. Meestal kan je een verontreiniging herkennen aan verkleuring van het water, schuimvorming enz.

Merk je echter zelf een oppervlaktewatervervuiling op, dan stellen we het erg op prijs als je dit onmiddellijk meldt. Zo kan er snel worden opgetreden om erger te voorkomen en om de nodige maatregelen te treffen om de verontreiniging te bestrijden of te verwijderen.

Bedrag

Gratis

Meer info

Een oppervlaktewaterverontreiniging kan je online melden via de link op deze pagina.