Verwarmingstoelage

Een tussenkomst in de kosten voor het verwarmen van je woning.

Voor wie?

Genkenaren die hun woning verwarmen met huisbrandolie, verwarmingspetroleum type c en bulkpropaangas.

Voorwaarden

 • Je verwarmt je woning met
  • huisbrandolie
  • verwarmingspetroleum type c
  • bulkpropaangas
 • EN: je belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan 21.602,74 euro. De inkomsten van iedereen die op hetzelfde adres is gedomicilieerd, worden meegeteld. Per persoon die effectief ten laste is, mag er 3.999,36 euro worden bijgeteld. Iemand is ten laste wanneer zijn/ haar inkomen niet hoger is dan 3.410 euro, gezinsbijslag en onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld.
 • Je moet je aanvraag indienen binnen de zestig dagen na de tankbeurt.

Procedure

Je kan de verwarmingstoelage aanvragen in het Sociaal Huis van de stad of bij Portavida.

Bedrag


Wat meebrengen

 1. De identiteitskaart van de aanvrager;
 2. De brandstoffactuur;
 3. Het recentste aanslagbiljet van de belastingen of een klever van het ziekenfonds van iedereen die op hetzelfde adres is gedomicilieerd;
 4. Een bewijs of verklaring van het aantal wooneenheden in het appartementsblok (indien van toepassing).