Verwarmingstoelage

Een tussenkomst in de kosten voor het verwarmen van je woning.

Voor wie?

Genkenaren die hun woning verwarmen met huisbrandolie, verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas.

Voorwaarden

 • Je verwarmt je woning met
  • huisbrandolie (of mazout) aan de pomp of in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
  • verwarmingspetroleum aan de pomp
  • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen)
 • EN: je belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan 23.383,50 euro. De inkomsten van iedereen die op hetzelfde adres is gedomicilieerd, worden meegeteld. Per persoon die effectief ten laste is, mag er 4327,00 euro worden bijgeteld. Iemand is ten laste wanneer zijn/ haar inkomen niet hoger is dan 3.490 euro, gezinsbijslag en onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld.
 • De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.
 • Je moet je aanvraag indienen binnen de zestig dagen na de tankbeurt.

Procedure

Je kan de verwarmingstoelage aanvragen in het Sociaal Huis van de stad of bij Portavida.

Bedrag

 • Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 en 20 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 400 euro. Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 2000 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwamingstoelage.
 • Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van toepassing voor tot 31 december 2022 van 210 euro.

Wat meebrengen

 1. De identiteitskaart van de aanvrager;
 2. De brandstoffactuur;
 3. Het recentste aanslagbiljet van de belastingen of een klever van het ziekenfonds van iedereen die op hetzelfde adres is gedomicilieerd;
 4. Een bewijs of verklaring van het aantal wooneenheden in het appartementsblok (indien van toepassing).