Sociale en financiële voordelen die niet door de stad worden aangeboden (financiële ondersteuning)

Een overzicht met de premies, sociale voordelen en tussenkomsten van andere beleidsniveaus