Voorlopig rijbewijs (categorie B)

Een voorlopig rijbewijs categorie B geeft je toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktische rijexamen. Je kan het voorlopig rijbewijs categorie B aanvragen als je slaagt voor het theoretisch rijexamen.

! Belangrijk: vanaf 1.3.2024 zijn er volgende wijzigingen:

 • een begeleider moet minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van zijn of haar kandidaat-bestuurder vorming volgen - deze is 10 jaar geldig; 
 • begeleiders die het vormingsmoment volgden in de periode 2017-2020, moeten niet opnieuw deelnemen als zij het papieren begeleidersattest, dat zij na het vormingsmoment ontvingen, kunnen voorleggen op de dag van het praktijkexamen;
 • de minimumduurtijd van de praktische rijopleiding is opnieuw vijf maanden.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Optie 1: voorlopig rijbewijs model 36 met begeleider

 • Je bent minstens 17 jaar;
 • Je bent geslaagd voor het theoretische examen categorie B;
 • Je voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig;
 • Je begeleider (maximum 2 personen) voldoet aan de wettelijk opgelegde  voorwaarden voor begeleiders;
 • Je mag niet rijden van 22 tot 6 uur ’s anderdaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.

Optie 2: voorlopig rijbewijs model 18 zonder begeleider

 • Je bent minstens 18 jaar;
 • Je bent geslaagd voor het theoretische examen categorie B;
 • Je voorlopig rijbewijs is 18 maanden geldig;
 • Na minstens 20 uur praktijklessen bij een erkende rijschool én met een bekwaamheidsattest van de rijschool mag je alleen rijden;
 • Je mag niet rijden van 22 tot 6 uur ’s anderdaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.

Optie 3: voorlopig rijbewijs model 12 met begeleider

 • Je voorlopig rijbewijs model 18 of 36 is verlopen en je wilt geen 3 jaar wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 aan te vragen;
 • Je bent in de afgelopen drie jaar geslaagd voor het theoretische examen categorie B;
 • Je voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig;
 • Je moet minimum 6 uren praktijklessen bij een erkende rijschool hebben gevolgd na het verlopen van de geldigheid van je voorlopig rijbewijs M36 of M18;
 • Je begeleider (maximum 2 personen) voldoet aan de wettelijk opgelegde  voorwaarden voor begeleiders;
 • Je mag niet rijden van 22 tot 6 uur ’s anderdaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.

Voorlopige rijbewijzen worden enkel nog in bankkaartmodel afgeleverd. Het stadsbestuur laat deze maken bij de FOD Mobiliteit. De afleveringstermijn bedraagt 5 werkdagen.

Procedure

Een voorlopig rijbewijs kan je online aanvragen.

 • Digitaal aanvragen via de knop 'vraag online aan'. Na aanmelding met elektronische identiteitskaart, Itsme of een andere aanmeldmethode van de overheid, kan je het voorlopig rijbewijs aanvragen. Hierbij dien je de nodige documenten te uploaden en akkoord te gaan met overname van de pasfoto op je identiteitskaart.
  Indien je een document niet kan uploaden en je wenst een nieuwe pasfoto te gebruiken, dien je een afspraak te maken.
 • Om je voorlopig rijbewijs na 7 dagen af te halen, dien je altijd een afspraak te maken.
  Dit kan via de knop 'maak een afspraak'.

Bedrag

€ 25,00.

Opgelet: prijzen geldig tot herziening

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs breng je volgende documenten mee:

 • je identiteitsbewijs;
 • indien mogelijk gebruiken we de foto van je e-ID. Is deze niet meer gelijkend of wens je een andere te gebruiken dan breng je 1 recente en sterk gelijkende pasfoto van goede kwaliteit die voldoet aan de normen van de fotomatrix mee (biometrie: neutraal vooraanzicht, niet lachen, geen tanden zichtbaar, geen reflectie van brilglazen, ogen vrij, geen attributen of haren in het gezicht);
 • het ondertekend (door de aanvrager en de begeleider) aanvraagformulier dat je in het examencentrum krijgt;
 • bekwaamheidsattest van de rijschool;
 • het identiteitsbewijs en rijbewijs van je begeleider;
 • Bij verlies of diefstal: een attest van aangifte bij de politie.

Haal je een document af voor iemand anders, breng dan steeds een ingevulde en ondertekende volmacht mee.

Indien je je voorlopig rijbewijs online hebt aangevraagd, dien je dit altijd persoonlijk af te halen.

Meer info

Aanvraag duplicaat

Bij verlies of diefstal van een voorlopig rijbewijs ben je verplicht aangifte te doen bij de politie. Je ontvang dan een "Attest van aangifte van verlies of diefstal - aanvraag om een duplicaat". Dit document breng je mee naar je afspraak.

Is je voorlopig rijbewijs beschadigd, onleesbaarheid of is je foto niet meer gelijkend, dan ben je verplicht een nieuw exemplaar aan te vragen. Je maakt hiervoor een afspraak. Een attest van de politie is niet nodig.