Voorschotten

Wanneer je een uitkering aanvraagt, kan het een tijd duren voor je die uitkering ontvangt. Het OCMW kan je in dit geval een voorschot geven. Je betaalt dit terug wanneer je de uitkering ontvangt.

Het kan gaan over:

  • werkloosheidsuitkering
  • mutualiteitsuitkering
  • pensioen
  • ziekte- en invaliditeitsuitkering
  • loon
  • ...

Je kan een aanvraag indienen voor een voorschot bij het Sociaal Huis Portavida. We onderzoeken je situatie en bekijken of je er recht op hebt.