Vreemdeling die al in België is - aanvraag machtiging verblijf procedure art. 9bis

Als je als vreemdeling geen onderdaan bent van een land van de Europese Unie en naar België wilt komen, moet je dit vooraf aanvragen bij de Belgische diplomatieke post in jouw land.

In buitengewone omstandigheden kan je als vreemdeling, wanneer je al in België bent, beroep doen op artikel 9bis (regularisatiedossier) van de vreemdelingenwetgeving. Zo kan je uitzonderlijk toch een machtiging tot verblijf krijgen. De aanvraag 9bis moet je indienen bij het stadsbestuur of per post richten aan de burgemeester.

Meestal wordt beroep gedaan op een advocaat die het dossier samenstelt en het bezorgt aan het stadsbestuur.

Indien de aanvraag gebeurt omwille van medische redenen, kan je beroep doen op artikel 9ter van de vreemdelingenwetgeving, om een machtiging tot verblijf te vragen.

Deze laatste aanvraag wordt rechtstreeks door je advocaat overgemaakt aan Dienst Vreemdelingenzaken, zonder tussenkomst van onze diensten.

Bedrag

Vanaf 2 maart 2015 rekent de federale overheid een administratieve dossierkost aan per verblijfsaanvraag en per volwassen persoon.

Deze kost varieert van € 200,00 tot € 350,00. Het bedrag moet gestort worden alvorens de aanvraag kan gesteld worden.

Opgelet: prijzen geldig tot herziening