Vreemdelingen - kort verblijf - tenlasteneming - visum

Wanneer je als vreemdeling, van een land dat niet tot de Europese Unie behoort, naar België wil komen voor een kort verblijf van maximum 90 dagen, dan moet je daarvoor in veel gevallen een visum aanvragen.

In dat geval moet je in principe het bewijs leveren van voldoende eigen bestaansmiddelen. Kan je dat niet, dan kan een persoon die wettelijk in België verblijft zich voor jou garant stellen. Dat gebeurt door het ondertekenen van een verbintenis tot tenlasteneming.

Dit wil zeggen dat een Belg of een vreemdeling - in België toegelaten tot een verblijf van onbepaalde duur - zich garant stelt voor jouw verblijf, je terugkeer en eventuele medische kosten in België.

De persoon die zich garant stelt moet zelf de verbintenis tot tenlasteneming aanvragen bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. De garant mag een andere persoon zijn dan diegene die je heeft uitgenodigd.

Nadat de verbintenis tot tenlasteneming gelegaliseerd is door de gemeente, moet je dit originele document binnen de 6 maanden indienen bij de bevoegde ambassade of het consulaat van het land van oorsprong of van woonst van de bezoeker.

Bedrag

Gratis

Opgelet: prijzen geldig tot herziening

Wat meebrengen

Als garant moet je volgende documenten voorleggen voor een verbintenis tot tenlasteneming:

  • je identiteitsbewijs
  • de gegevens van de niet-EU onderdaan voor wie je garant staat, nl.:
    • naam en voornaam;
    • geboorteplaats en -datum;
    • adres in het buitenland;
    • zijn paspoortnummer en de plaats van de visumaanvraag.