Vrijwilliger in de vallei: Pierre Cuypers

De Stiemervallei is als waardevol natuurgebied in 2006 erkend als natuurreservaat. Natuurpunt bewaakt en verhoogt de natuurwaarde van het gebied. Hiervoor doet de organisatie onder andere beroep op Pierre Cuypers. Als conservator van de Stiemervallei én voorzitter van Natuurpunt Genk zorgt hij voor de opmaak en uitvoering van de beheersplannen en volgt hij voortdurend het gebied op. Er gaat geen dag voorbij dat hij er niet aan denkt.

Pierre Cuypers woont in de buurt van de Stiemer en is sinds 2015 conservator van de Stiemervallei. Samen met Natuurpunt stelde hij een beheersplan op met een toekomstplan voor het gebied. Om de zes jaar wordt dit beheerplan opgesteld in samenwerking met de beroepskrachten van Natuurpunt en goedgekeurd door het agentschap Natuur en Bos. Dit plan bevat de natuurdoelen voor elke biotoop in de Stiemervallei.

Het houdt ook een winter- en een zomerplanning met beheerswerken in. Deze worden uitgevoerd door zowel personeelsleden van Natuurpunt als door de vrijwilligers van Natuurpunt Genk. Pierre volgt de werken nauwgezet op. Daarnaast gidst hij vier maal per jaar een seizoenswandeling door de Stiemervallei (www.natuurpunt.be/natuurgebied/stiemerbeekvallei). Tel daarbij de vergaderingen, de e-mail s en telefoontjes, en je weet meteen dat we hier te maken hebben met een topvrijwilliger.

Pierre Cuypers: “De Stiemervallei is een heel waardevol gebied door de vele vijvers, vennetjes en poelen die bijzondere planten en amfibieën aantrekken, maar ook de bosjes, houtkanten en weilanden zijn interessant. Ik geniet hier enorm van. Als je de natuur haar gang zou laten gaan, dan krijg je verbossing en dat is eigenlijk een verarming van het gebied. Nu zijn er bijvoorbeeld akkervogels, watervogels en¬†bosvogels. Als je alles zou laten verbossen, dan blijven alleen nog de bosvogels over. Dat zou de biodiversiteit verminderen.”

Vriend van de Stiemer worden, was voor Pierre een logische stap. Hij is blij dat het masterplan voor de Stiemervallei nauw aansluit bij de doelstellingen van Natuurpunt voor het gebied. Hij hoopt op een blijvende goede samenwerking met stad Genk.

Pierres droom voor de Stiemervallei is eenvoudig: ‘Voortdoen zoals we bezig zijn! Maar dan liefst met meer mensen zodat we nog meer kunnen doen. Mensen die hun steentje willen bijdragen, zijn altijd welkom. Ze hoeven daarom niet altijd te werken. Er zijn ook denkers nodig of mensen die een oogje in het zeil houden of het zwerfvuil oprapen. Vele handen maken licht werk en samen maken we er iets moois van.”

 

Ook zin om je in te zetten voor dit waardevolle stukje Genkse natuur? Stiemervallei@genk.be