Algemeen kader vrijwilligerswerk

Wat is vrijwilligerswerk?

Bij vrijwilligerswerk zet je je in voor een organisatie zonder dat je daarvoor een loon ontvangt. Daarnaast is vrijwilligerswerk ook vrijwillig en kan het niet verplicht worden. De organisatie waarvoor je vrijwilligt, mag tot slot ook geen winst maken.

Dat betekent dat je alleen vrijwilligerswerk kan doen voor een vzw, een lokale afdeling van een koepel, een feitelijke vereniging door minstens twee personen geleid, een stichting van openbaar nut, openbare besturen en internationale vzw's.

Let op! In een organisatie waar je betaald werk doet, mag je als vrijwilliger nooit dezelfde taken doen als die waarvoor je betaald wordt.

 

Rechten en plichten

Als vrijwilliger heb je recht op deze informatie:

  • het sociale doel van de organisatie
  • het juridisch statuut van de organisatie (vzw, openbare instelling, feitelijke vereniging)
  • de manier waarop je als vrijwilliger bent verzekerd
  • de kostenvergoeding
  • de geheimhoudingsplicht.

Soms vraagt de organisatie je een nota of een vrijwilligerscontract te ondertekenen. Lees dat zeker goed na.

 

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

In principe mag iedereen vrijwilligen die minstens 16 jaar is.
Ook wie 15 jaar is en de eerste twee opleidingsjaren van het secundair onderwijs achter de rug heeft, mag als vrijwilliger aan de slag.
De Belgische nationaliteit is geen vereiste om te vrijwilligen. Alle mensen uit de Europese Unie, mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen. 

Meldingsplicht

Sommige mensen zijn verplicht te melden dat ze vrijwilligerswerk doen of hebben daarvoor toestemming nodig:
  • Wie een werkloosheidsuitkering (al dan niet met bedrijfstoeslag) ontvangt, moet schriftelijk melden aan de RVA dat hij vrijwilligerswerk wil doen. Je gebruikt daarvoor formulier C45B.
  • Wie een leefloon heeft, wacht op de goedkeuring door de persoonlijke beheerder bij het OCMW.
  • Wie een ziekte- of invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds ontvangt, moet schriftelijk toestemming vragen aan de adviserende geneesheer.
  • Asielzoekers in een collectieve opvang moeten goedkeuring vragen aan de verantwoordelijke van het opvangcentrum.

Alle info over de vrijwilligerswet vind je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

 

Vind je geen vrijwilligerswerk?

Neem contact op met het vrijwilligersloket

 

Meer info

Dienst Sociaal Welzijn

T 089 65 43 73

sociaal.welzijn@genk.be