Vuurwerk: toestemming aanvragen

Uitgezonderd op oudejaarsavond heb je om vuurwerk af te steken altijd de toestemming nodig van de burgemeester.

Als je op andere momenten in het jaar vuurwerk wil (laten) afsteken, moet je dit minstens één maand vooraf aanvragen in het Veiligheidshuis. Een medewerker vult er samen met jouĀ het aanvraagformulier in, waarna het dossier verder afgehandeld wordt.

Let wel: het afsteken van vuurwerk moet (uitgezonderd op oudejaarsavond) altijd door professionelen gebeuren.

In de nacht van oud op nieuw mag je zelf vuurwerk afsteken in Genk, maar dit wel enkel tussen 23.00 uur en 2.00 uur.

Procedure

Dien je aanvraag ten laatste één maand op voorhand in.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

  • Erkenningsattest en veiligheidsdossier van de vuurwerkfirma