Vuurwerk: toestemming aanvragen

Uitgezonderd op oudejaarsavond heb je om vuurwerk af te steken altijd de toestemming nodig van de burgemeester.

Als je op andere momenten in het jaar dan oudejaarsavond vuurwerk wil (laten) afsteken, dien je dit minstens één maand vooraf aan te vragen in het Veiligheidshuis. Men vult er samen met jouĀ het aanvraagformulier in, waarna het dossier verder afgehandeld wordt.

Let wel: het afsteken van vuurwerk moet (uitgezonderd op oudejaarsavond) altijd door professionelen gebeuren.

Procedure

Dien je aanvraag ten laatste één maand op voorhand in.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Breng bij een melding steeds het erkenningsattest en veiligheidsdossier van de betreffende vuurwerkfirma mee.