Warme stad Genk

Mentaal welbevinden van kinderen en jongeren verbeteren

Samen met vier andere Vlaamse centrumsteden (Brugge, Gent, Leuven en Turnhout) zet Genk via het pilootproject Warme Steden in op de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren. De Warme Steden willen in drie jaar tijd een integrale en onderbouwde aanpak op het vlak van geestelijke gezondheidsbevordering voor 0- tot 24-jarigen ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. De doelstelling is om het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren te verbeteren.

Warme stad Genk

Warme Stad Genk maken we met zijn allen. Daarom vroegen we een ruime groep van belanghebbenden wat voor hen de dringende behoeften zijn. We hebben daar tien doelstellingen uit gehaald waar we samen met alle partners van Warme Stad Genk willen werken. We zullen overigens blijven luisteren naar de mening en de behoeften van onze jongeren om zeker niets over het hoofd te zien.

Het ondersteunen van maatschappelijk kwetsbare jongeren in hun zoektocht naar werk en het luisteren naar de mening en noden van jongeren in Genk kent de hoogste prioriteit. We weten dat de prestatiedruk op kinderen en jongeren in de samenleving hoog is. We willen helpen die prestatiedruk te verlagen. Dit kunnen we onder andere doen door in scholen meer aandacht te hebben voor emotionele en sociale vaardigheden, door succeservaringen te stimuleren bij kinderen en jongeren, hun talent en hun kracht een centrale plek te geven op school en door pesten te voorkomen. We willen ook hun ouders ondersteunen in de opvoeding.

In hun vrije tijd hebben jongeren plekken nodig waar ze zichzelf kunnen zijn, dit geldt zeker ook voor jongeren die het moeilijk hebben. We willen inzetten op vrijetijdsbesteding voor deze jongeren. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen die toch extra hulp nodig hebben, moeten die kunnen vinden. In onze Warme Stad is de hulpverlening laagdrempelig, anoniem en betaalbaar.

Warme William is de mascotte van het project. Deze beer wil kinderen en jongeren aanmoedigen om over hun gevoelens te praten, en daarmee het taboe doorbreken dat nog steeds bestaat rond psychische problemen of kwetsbaarheid.