Wat is oPEN Lab?

Het doel van de Europese Unie is om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te kunnen bereiken, moeten we bestaande gebouwen en buurten opnieuw ontwerpen en aanpassen.

Het oPEN Lab project zal energietechnieken onderzoeken die als hulpmiddel kunnen dienen om de overgang naar hernieuwbare energie waar te maken. Daarbij zullen we maximaal burgers, huurders, huiseigenaars en gemeenschappen betrekken.

In plaats van te kijken naar energieoplossingen op individueel niveau, onderzoekt het oPEN Lab project juist collectieve oplossingen. De PEN in oPEN Lab staat voor positieve energiewijken (oftewel ‘Positive Energy Neighbourhoods’). Dat zijn wijken die meer energie opwekken dan ze verbruiken. Gebouwen, energiesystemen en mobiliteitsinfrastructuur werken hierbij samen om een overschot aan energie te krijgen. Om het doel van klimaatneutraliteit te behalen, zullen we verschillende energietechnieken uittesten in de buurt.

oPEN Lab wordt uitgevoerd in Genk (België), Pamplona (Spanje) en Tartu (Estland). In die drie steden worden combinaties van verschillende marktklare technologieën en diensten uitgetest en vergeleken. In Genk zal het project uitgevoerd worden in de Tuinwijk Waterschei-Noord en Nieuw Texas. We maken marktmodellen om positieve energiewijken verder uit te rollen in andere Genkse wijken, buurten en uiteindelijk ook steden.

Duur

Het project is gestart op 1 oktober 2021 en loopt tot 31 mei 2026.

Projectpartners

Het oPEN Lab project brengt 33 projectpartners samen, verspreid over 7 landen. Die partners bestaan uit bedrijven, onderzoeksinstellingen, innovatieclusters of brancheverenigingen, lokale overheden, facilitators en een sociale huisvestingsmaatschappij.

In Genk werken burgers, publieke instanties, onderzoeksinstellingen en industriële partners samen aan het oPEN Lab project. Deze Genkse partners zijn:

Projectcoördinator

VITO EnergyVille


Partners

Stad Genk


Stebo


Nieuw Dak


Habenu - Van De Kreeke


Van roey


DCInergy


Futech


Flux 50


Lito


Cast4All


Daikin Europe


IMEC


KU Leuven


Financiering

Dit project wordt gefinancierd door het Horizon 2020 programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst ID: 101037080