Wateroverlast, hoe komt dat?

De neerslagpatronen in België veranderen aanzienlijk, zo ook in Genk. We krijgen alsmaar méér en intensere buien. Het aantal zomeronweders met zware neerslag is bijna verdubbeld ten opzichte van enkele decennia geleden. Niet alleen komen dergelijke regendagen vaker voor, ook valt er steeds meer neerslag.

We krijgen te maken met een toxische mengeling van onder andere klimaatverandering met meer en intensere regenbuien, veel verharding, en rioolbuizen die de druk van het water niet meer aankunnen. Deze mengeling zorgt in onze stad voor aanzienlijk meer wateroverlast. 

  • Veel regen zorgt ervoor dat het grondwaterpeil stijgt.
  • Door veel neerslag stijgt ook de druk van het water rondom je kelder waardoor je last kan krijgen van optrekkend vocht in je kelder.
  • Wanneer regen onvoldoende in de bodem kan doordringen (door bv. verharding), stroomt het regenwater over land af naar lager gelegen gebieden.