Wegbermen maaien

Het bermbeheerplan van Genk

We zijn als stad verplicht om een natuurvriendelijk beheer van de bermen toe te passen. Concreet betekent dit dat we:

  • geen sproeistoffen mogen gebruiken
  • de bermen niet meer op willekeurige tijdstippen mogen maaien.

De periode dat we mogen maaien, is afgestemd op het leven in de bermen: dieren moeten zich kunnen voortplanten, planten moeten de kans krijgen om zaden te vormen, en dieren en planten moeten zich makkelijk kunnen verspreiden in ons versnipperd landschap.

Volgens het bermbeheerplan mogen we niet voor 15 juni maaien. Een eventuele tweede maaibeurt mag pas na 15 september volgen.

In Genk hebben we:

  • een totale oppervlakte van 915.000 m² bermen
  • een totale oppervlakte van 360.000 m² waardevolle bermen, waar een speciaal beheer voor planten en dieren noodzakelijk is.

Dus:

Staat het gras bij jou in de buurt wat hoger? Geen paniek, stad Genk zorgt tijdig voor onderhoud, met respect voor planten en dieren.

Bedrag

Gratis