Wereldlichtjesdag

Klik hier om je in te schrijven voor Wereldlichtjesdag 2021 in Genk

 

Elke tweede zondag van december herdenkt Wereldlichtjesdag alle overleden kinderen, hoe lang geleden of om welke reden ze ook gestorven zijn. Dit jaar vindt het herdenkingsmoment in het stadhuis plaats op zondag 12 december.

In 2019 bood het huisvandeMens Annik Smitt van Wereldlichtjesdag aan om te helpen bij de organisatie van het gedenkmoment in Genk. “Vanaf deze editie op 12 december nemen we met het huisvandeMens het voortouw”, vertelt Katrien Stynen. “Maar zonder onze enthousiaste vrijwilligers en de mama’s van vzw Lichtje die helpen bij de decoratie en de bezinningsteksten zou dat heel wat moeilijker zijn.”

 

Wat houdt Wereldlichtjesdag precies in?

Katrien en Annik: Elke tweede zondag van december gaan om 19 uur de lichtjes aan om overleden kinderen te gedenken. Aangezien dat over de hele wereld gebeurt, ontstaat er een schakel van licht over de hele aarde die precies 24 uur blijft gloeien.

 

Waarom hebben ouders van wie een kind is gestorven nood aan een collectief moment?

Katrien en Annik: Wie door zo’n groot verdriet wordt geraakt, heeft dikwijls behoefte aan mensen met een gelijkaardige ervaring. Door allemaal mensen samen te brengen die een kind verloren, ontstaat er een samenhorigheid die veel troost en begrip oplevert. Je staat er niet alleen voor en je ondervindt dat heel duidelijk tijdens Wereldlichtjesdag.

 

Hoe kunnen andere ouders hun medeleven laten zien?

Katrien en Annik: Door die dag thuis een kaarsje aan te steken en dat voor het raam te zetten. Daarmee geef je te kennen het verdriet van de getroffen ouders te delen. En eigenlijk hopen we dat dat medeleven verder reikt dan alleen die dag. Laat Wereldlichtjesdag het startpunt zijn om aandacht te hebben voor ouders die een kind verloren. Deel hun zorgen en sta open om hen te troosten.

 

Annik Smitt

 

 

 

Klik hier om je in te schrijven voor Wereldlichtjesdag 2021 in Genk