Wereldlichtjesdag

Elke tweede zondag van december herdenkt Wereldlichtjesdag alle overleden kinderen, hoe lang geleden of om welke reden ze ook gestorven zijn.

Het geplande herdenkingsmoment van 13 december 2020 werd dit jaar vervangen vervangen door de mogelijkheid om een gratis herinneringsdoos te bestellen met daarin onder andere een lichtje. Dat kon je thuis aansteken en zo een overleden kind gedenken, samen en terzelfder tijd met tientallen andere Genkenaren op een andere plaats in onze stad.

Enkele foto's van Genkenaren die hun herinneringsdoos afhaalden: