Eikenlaan

Stad Genk zal in het najaar van 2023 het rioolnetwerk in de Eikenlaan verbeteren en er daarbij voor zorgen dat het regenwater beter kan doorsijpelen in de grond. Ook zal stad Genk de verkeersveiligheid in de straat verbeteren. Hierdoor moet de Eikenlaan echter heringericht worden.

De bestaande bomen worden vervangen om volgende redenen:

 • De bomen zijn in de laanboomstudie voorzien als te vervangen;
 • De impact van de riolerings- en nutswerken op deze bomen en hun
  wortelgestel is te groot, waardoor ze de werken niet overleven, en/of het
  risico op instabiliteit van de bomen te groot wordt;
 • Het is altijd de bedoeling geweest om de vervanging van de eerste twee
  fases door te zetten;
 • De bomen zijn oud en versleten en zijn al langer voorzien om vervangen
  te worden te rooien bomen;
 • Enkele bomen zijn reeds attentiebomen, dit wil zeggen dat ze op korte
  termijn dienen verwijderd te worden om gevaar te voorkomen.
 • Nieuwe soort wordt nog verder bekeken bij de verdere uitwerking van de
  plannen.

Afkoppelen zorgt voor :

 • minder wateroverlast
 • Betere waterkwaliteit (waterlopen)
 • Grondwater op peil (bij infiltratie)
 • Efficiënte werking RWZI (waterzuivering)
 • Minder verdroging (infiltratie)