Boxbergheide 2023-2025

Waarom werken?

In Boxbergheide wordt het rioolnet in heel wat straten gefaseerd aangepakt. De afkoppeling en het ter plaatse houden van het hemelwater zorgen voor minder wateroverlast en minder overstorten naar de waterlopen. Ook het rioolwater wordt zo beter gezuiverd. Tegelijk worden de wegen in de projectzones opnieuw aangelegd.

Wat gebeurt er?

In de starten die aangepakt worden wordt een gescheiden rioleringsnet aangelegd. Dit betekent dat de bewoners op privéterrein hun riolering dienen te scheiden.

De wegenis wordt gelijktijdig vernieuwd. We proberen het hemelwater van de rijweg maximaal ter plaatse te houden en te infiltreren in de bodem. Dit gebeurt in de bermen door de aanleg van verlaagde zones. Omwille van nog uit te voeren studies werd fase 3 opgedeeld in 2 delen:

  • Fase 3 A: deze werken zijn in uitvoering. Einde van de werken is voorzien voor voorjaar 2025.
  • Fase 3 B: voor deze projectzone zone worden de studies afgerond, de omgevingsvergunning aangevraagd en het aanbestedingsdossier opgemaakt.

Plannetje Boxbergheide werken Fase 3A en 3B