Uitvoeringswerken Stiemervallei

Stad Genk zet al enkele jaren in op de ontwikkeling van de Stiemervallei. Hiermee willen we

 • natuur met natuur verbinden
 • natuur met mensen verbinden
 • mensen met mensen verbinden
 • natuur met ondernemerschap verbinden

Lees meer over de doelstellingen van het Stiemerprogramma.

In 2019 ontwikkelden we een masterplan om de Stiemervallei te herstellen en te versterken en ook om het gebied terug meer toegankelijk te maken voor de Genkenaar. De Stiemervallei wordt zo de achtertuin van Genkenaren, waar iedereen naartoe kan om te ontspannen. Daarnaast zal de Stiemervallei de Genkse wijken met elkaar verbinden, zodat Genkenaren zich in het groen, met de fiets of te voet, doorheen de stad kunnen verplaatsen. Vanaf eind 2023 zullen we starten met de herinrichting van het gebied tussen de Evence Coppéelaan en de André Dumontlaan.

Bekijk de volledige presentatie.

Wat gaan we precies doen?

1. Valleiroute

Het is onze ambitie om een continue fiets- en wandelroute doorheen de Stiemervallei te ontwikkelen, van Waterschei tot Termien. Een route die stad en vallei verbindt; uitnodigt tot een gevarieerde beleving en Genkenaren aanzet om meer de fiets te gebruiken om zich te verplaatsen doorheen de stad.

Bij deze werken (2023-2024) richten we ons vooral op de grootste ontbrekende schakel namelijk het stuk tussen de Evence Coppéelaan en de Emiel Van Dorenlaan. Ook het fietspad in Waterschei zal heringericht worden aangezien deze route erkend is als functionele fietsroute.

Bestaande fietspaden worden dus opnieuw ingericht en er worden nieuwe fietspaden gerealiseerd op volgende locaties:

 • van de Evence Coppéelaan; langs de Westerring en via de afslag van de Westerring naar de Winterslagstraat
 • langs de Stiemerbeek tussen de Winterslagstraat en de Emiel Van Dorenlaan
 • tussen de Bronstraat en de Stalenstraat
 • tussen de Elsenhoutstraat en de parking aan de achterkant van de Stalenstraat

Bekijk de plannen in de presentatie.

Toekomstbeeld fietspad (Stiemervallei)

2. Parallelle stroom

We creëren een nieuwe, parallelle beek en voeden die met regenwater, oppervlaktewater en kwelstromen vanuit de omgeving. Zo herstellen we op lange termijn de natuurlijke valleidynamiek en verhogen we de ecologische én de belevingswaarde van het gebied. Het einddoel is een volledig parallelle stroom van Waterschei tot aan De Maten. Zo kunnen we zorgen voor zuiver water in dit prachtige natuurgebied. Voor deze werken (2023-2024) zetten we al eerste stappen in Waterschei en langs het SportinGenk Park.

Voor de realisatie van de stroom in Waterschei zullen een aantal bomen gekapt moeten worden. We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk grote bomen te laten staan.

Aan het SportinGenk Park bestaat al een parallelle waterstructuur. We zullen zorgen voor één verbonden geheel tussen de Emiel Van Dorenlaan en de Winterslagstraat door een verbinding te realiseren onder de Paresbemdstraat.

Bekijk de plannen in de presentatie.

Toekomstbeeld parallelle stroom (Stiemervallei)

3. Verblijfsplekken

Op verschillende plaatsen langs het fietspad zullen rustplekken en uitkijkpunten voorzien worden. Daarnaast creëren we ook enkele bijzondere verblijfsplekken die als toegangspoort tot het gebied aangename plekken creëren zodat Genkenaren en bezoekers van het gebied kunnen genieten.

Bekijk alle verblijfsplekken in de presentatie.

Groene promenade in de Hoefstadstraat

Door de heraanleg van de Evence Coppéelaan wordt de Hoefstadstraat richting de visvijver geknipt. Zo ontstaat er een grote ruimte die we zullen inrichten als een groene promenade met een begroeide pergola, zitbanken en een betere toegang tot het rietveld van de Hostartvijver. Ook het plankenpad in het rietveld zal vernieuwd worden.

Toekomstbeeld Groene promenade Hoefstadstraat (Stiemervallei)

Schuilplaats aan de Paresbemdstraat

Op de brug van de Paresbemdstraat over de Stiemer komt een unieke schuilplaats. Een rustpunt met uitkijk over de Stiemer; een plek waar je kan schuilen voor de regen én waar je zelfs gezellig bij het vuur kan zitten. Kinderen kunnen er klimmen op de boulders (lage klimgrepen).

We kiezen bewust voor de brug zodat we voor deze verblijfsplek geen bijkomende verharding moeten aanleggen en geen natuur moeten innemen.

Toekomstbeeld schuilplaats Paresbemdstraat overdag (Stiemervallei)

Yogaplatform aan het SportinGenk Park

Om een sterkere verbinding met het SportinGenk Park te maken, creëren we een nieuw pad tussen de voetbalvelden naar de Stiemerbeek. Ook vanaf de parking wordt de toegang naar het gebied duidelijker.

Aan de overkant van de beek wordt in de natte natuur een platform aangelegd dat met het sportcentrum wordt verbonden via een nieuwe brug. Ideaal voor een yoga- of aan andere les.

Keukenplaats aan de Nieuwdorpstraat

Een openbare keuken waar je samen vrienden en familie gezellig kan afspreken, koken, eten en spelen. Hiervoor wordt de bestaande brug van de Nieuwdorpstraat over de Stiemer verbreed. Ook hier kiezen we er bewust voor om de plek in te richten op de brug. In de omgeving zullen eetbare planten, een voedselbos en misschien zelfs een moestuin aangeplant worden.

Toekomstbeeld Keukenplaats Nieuwdorpstraat (Stiemervallei)

Watertuin aan de Stegestraat

Aan de Stegestraat in Waterschei start de parallelle stroom. Een uitgelezen kans om hier van het zuivere water te genieten in de nieuwe Watertuin. Kinderen kunnen er spelen in het water of in het bosparcours.

Toekomstbeeld Watertuin Stegestraat (Stiemervallei)

Elsenhout wandeling

Elsenhout is een prachtig stukje natte natuur verscholen tussen de Elsenhoutstraat, Dennenstraat en Stalenstraat. Vandaag is het gebied¬†zo goed als ontoegankelijk. En dat willen we deels zo houden zodat de natuur hier kan floreren. Echter we creëren twee fietspaden en een wandelpad in de rand van het gebied zodat Genkenaren ook van dit prachtige gebied kunnen genieten in de toekomst. Om de loop van het water in dit gebied niet te verstoren, zullen deze paden verhoogd zijn zodat het water eronder door kan stromen.

Toekomstbeeld vlonderpad Elsenhout (Stiemervallei)

Valleibalkon aan de Stalenstraat

Vandaag is er haast geen verbinding tussen de Stiemervallei en de Stalenstraat. Van de parking aan de achterkant van de Stalenstraat willen we graag een 'voorkant' maken, een toegangspoort tot de Stiemervallei. Door deze plek veel aangenamer in te richten versterken we de verbinding tussen beide werelden. Het wordt tevens het vertrek- of aankomstpunt van de nieuwe fietsverbinding met de Stiemervallei.

Toekomstbeeld Valleibalkon Stalenstraat (Stiemervallei)

Regentuin in de Stalenstraat

De Stalenstraat benoemen we in het masterplan voor de Stiemervallei, een stedelijke valleirand. Een grens tussen stad en vallei. Vandaag is er echter weinig verbinding tussen beide in de Stalenstraat. Om dit te versterken leggen we een regentuin of groene zone aan in de middenberm van de Stalenstraat ter hoogte van de inrit naar de parking.

Toekomstbeeld Regentuin Stalenstraat (Stiemervallei)

Praktische info

Timing

 • 27 juli - 25 augustus 2023: openbaar onderzoek
 • eind 2023: aanvang van de werken
 • eind 2024: voorlopig voorziene einde van de werken

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 27 juli 2023 tot en met 25 augustus 2023. Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de vergunningsaanvraag of, in voorkomend geval, het nog niet goedgekeurd project-MER of nog niet goedgekeurd OVR worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Genk. Dit kan analoog (schriftelijk) d.m.v. een brief of digitaal via het omgevingsloket https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/. Bezwaarschriften ingediend via e-mail zijn niet rechtsgeldig.


Het volledige omgevingsvergunningsdossier is enkel tijdens de periode van het openbaar onderzoek digitaal te raadplegen via het inzageloket. U kan het dossier raadplegen door in de zoekbalk van deze link https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/ het projectnummer OMV_2023045913 in te geven.

Dezelfde informatie kan ook tijdens het openbaar onderzoek digitaal worden geraadpleegd in het stadhuis van Genk, balie 22 op het balieplein, Stadsplein 1, 3600 Genk. Om het dossier in het stadhuis in te kijken, dient U een afspraak te maken via www.genk.be of telefonisch op het nummer 089/65 36 00.

Planning van de werken

Momenteel is er nog geen planning van de werken bekend. Van zodra dit wel het geval is, zal deze pagina aangevuld worden.

 

Blijf je graag op de hoogte van alles wat gebeurt in de Stiemervallei?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.