Werkgroep Horizon

Een gesprek met voorzitter Nadia Poleszczuk van de werkgroep Horizon

 

Welke maatschappelijke taak heeft de Horizon?

Nadia: Wij ijveren er in de eerste plaats voor om nieuwe evoluties en tendensen in de samenleving te belichten. En uiteraard houden we de actualiteit in de gaten. Met de redactieraad willen we relevante kwesties voor medioren en senioren op hun maat aanbieden. Daarin schuilt meteen het verschil met de 3600, waar bovendien minder ruimte is voor nuance en diepgang.

 

Zelf schrijf je ook een rubriek in het magazine.

Nadia: In ‘Iedereen aan het woord’ vraag ik vier personen om hun mening over een actueel onderwerp. Daarbij probeer ik zo divers mogelijke Genkenaren uit te nodigen voor een gesprek. Vooraleer ik aan de slag ga, wordt de insteek in de redactieraad besproken. Ook bij de leden van het dagelijks bestuur van de Adviesraad 55+ gaan de thema’s in de Horizon over de tong. Je merkt dat wat we brengen best veel weerklank krijgt.

 

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter?

Nadia: Lezen en schrijven heb ik altijd graag en veel gedaan. Als voorzitter van deze werkgroep kan ik doen wat ik leuk vind en waar ik ervaring mee heb. Voor ik voorzitter werd, was ik al lid van de redactieraad. Dat iedereen in de raad ideeën mag opperen, helemaal vanuit zijn eigen perspectief, levert heel wat stof tot discussie op. De gesprekken die daaruit voortkomen, zijn bijzonder boeiend.

 

Wil je als voorzitter een nieuwe richting inslaan met de Horizon?

Nadia: De Horizon is altijd in beweging. Zo kwam er onlangs een rubriek over het Genker dialect bij. En als je het magazine vandaag vergelijkt met een aantal jaar geleden merk je een duidelijke verruiming qua onderwerpen en benaderingswijzen. Tel daar de vele goede reacties van lezers bij en de positieve enquête van 2020 over het leesbereik en de appreciatie. Dan zie ik niet veel redenen voor ingrijpende veranderingen. Wel is nog veel ruimte voor verbetering bij de integratie van Genkenaren met een andere achtergrond in de redactieraad. Hoewel eerdere pogingen weinig opleverden, moeten we op dat vlak inspanningen blijven doen.