Werkgroep veiligheid en toegankelijkheid

Een gesprek met voorzitter Els Willems van de werkgroep veiligheid en toegankelijkheid

 

Waarover denkt de werkgroep zoal na?

Els: Binnen de werkgroep zijn we doordrongen van het belang van toegankelijkheid. Daarin onderscheiden we de toegankelijkheid van publieke en private gebouwen en die in de wijken. De stad doet alvast veel inspanningen voor een betere toegankelijkheid in haar faciliteiten. Maar in de privésector merk je dat er nog veel verbetering mogelijk is. Hoewel dankzij de inspanningen van de Adviesraad en ook onze werkgroep een omslag bezig is. Toch communiceert de privésector nog te weinig met de stad en bijvoorbeeld het expertisecentrum Inter over toegankelijkheid.

Qua veiligheid focussen we in de eerste plaats op veilig verkeer. Het recentste lokaal behoefteonderzoek bij medioren en senioren wees uit dat een groot onveiligheidsgevoel in Genk door het verkeer wordt veroorzaakt. Wij zetten onder meer in op verkeerslessen en veiligheid in het drukke verkeer. De plaats van de fietser daarin krijgt extra aandacht.

 

Focust de werkgroep net als Inter op fysieke én emotionele toegankelijkheid?

Els: Bij ons ligt het zwaartepunt voorlopig bij de fysieke toegankelijkheid. Geregeld trekken we er met verschillende leden op uit om de toegankelijkheid te meten en onveilige situaties in kaart te brengen. De verbetersuggesties die wij formuleren, worden specifiek gedaan vanuit het standpunt van medioren en senioren. Dat dat een belangrijke aanvulling is die de Genkse 55-plussers waarderen, leid ik af uit de vele vragen die de werkgroep krijgt om een concrete toestand in de wijken te komen bekijken. Zo stelden we de slechte toegankelijkheid in het station aan de kaak. Na onze suggesties kan het ook nu nog beter, maar we merken op het terrein dat naar ons geluisterd wordt. En belangrijke stappen worden gezet naar een betere toegankelijkheid.

 

Welk thema krijgt van jou als voorzitter de volle aandacht?

Els: Voor ons als werkgroep is het belangrijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Veel bestaande ondersteuningsopties zijn nog te weinig bekend. Ik hoop allereerst het aanbod van hulpmiddelen en uitleenfaciliteiten ruimere bekendheid te geven. Zo grijpen veel mensen zonder begeleiding naar een wandelstok als ze moeilijk ter been zijn. Terwijl je met een looprek veel rechter loopt en je lichaam minder belast. Ook het uitlenen van andere hulpmiddelen zoals een rolstoel willen we extra aandacht geven, net als de financiële ondersteuning die je in dat geval kan krijgen.