Werkgroep veiligheid en toegankelijkheid

Een gesprek met voorzitter Patrick Van Zundert van de werkgroep veiligheid en toegankelijkheid

 

Na de nadruk vorig jaar op toegankelijkheid met bijvoorbeeld acties voor betere voorbehouden parkeerplaatsen en een betere toegankelijkheid in het Molenvijverpark verschuift het zwaartepunt van de werkgroep in 2023 wat naar veiligheid.

 

Waarop focust de werkgroep dit jaar?

Patrick: Vooral op veilig verkeer. Mobiliteit neemt een almaar belangrijker plaats in, ook bij medioren en senioren. We stellen vooral scherp op de staat van de fietspaden. Hoe liggen ze erbij? Welke paden zijn toe aan herstelwerken? Zijn er verkeerssituaties waar fietsers bijvoorbeeld de rijbaan moeten kruisen om hun traject verder te zetten? Wij denken vooral na over hoe noden veranderen als je ouder wordt. En we adviseren het bestuur om maatregelen te nemen waar nodig.

 

Heb je altijd affiniteit gehad met het onderwerp veiligheid?

Patrick: Professioneel heb ik veel ervaring opgedaan met aangepast wonen voor personen met een handicap. Dat omvat automatisch ook het thema veiligheid. Bovendien zetel ik in de werkgroep toegankelijkheid van de Adviesraad voor Personen met een Handicap. Wie slecht ter been is of tijdelijk met krukken loopt, bijvoorbeeld door een verslechterende gezondheid, heeft alle baat bij aangepaste infrastructuur. Of dat nu senioren zijn, personen met een handicap of mensen die herstellen na een operatie.

 

Hoe zijn je eerste ervaringen als voorzitter van deze werkgroep?

Patrick: We spraken onlangs over het stadsbos. In de plaats van ons te verliezen in algemene opmerkingen tussen groepen met tegengestelde visies lieten we de uitleg over aan enkele experts. Iedereen komt aan het woord, ieders idee krijgt ruimte. Ik merk dat de leden van de werkgroep aan het collectief belang denken en niet blijven hangen in hun louter persoonlijke uitdagingen. Als voorzitter wil ik bovendien geen stempel op onze vergaderingen drukken. Ik wil vooral dat we respectvol met elkaars ideeën omgaan en daar scherp over debatteren. Als mijn taak als voorzitter beschouw ik het om al die boeiende visies te kanaliseren en samen met de groep voor te leggen aan de juiste stedelijke diensten voor een advies op maat van medioren en senioren.