Werkgroep wonen

Een gesprek met voorzitter Georges Janssen van de werkgroep wonen

 

Op welk vlak wil je met de werkgroep het verschil maken?

Georges: Met de werkgroep Wonen willen we samen nadenken over alle elementen van wonen. Zo staan we stil bij de mogelijke woonvormen, het duurzaamheids- en leefbaarheidsaspect ervan en zorgwonen. En dat is dan nog maar een greep uit de vele kwesties waarover we ons de komende tijd willen buigen. De bedoeling is er zo samen voor te zorgen dat we waardevolle adviezen aan het bestuur bezorgen voor een lokaal woonbeleid op maat.

 

Het woonthema heeft de laatste jaren snel aan belang gewonnen in Genk. Hoe komt dat?

Georges: In 2017 nam ik met tal van andere medioren en senioren deel aan het project ‘Oost West thuis best’. De onderzoeksvraag hoe ouderen willen wonen tegen 2030 prikkelde de geesten en bracht tal van interessante inzichten mee. Ondertussen is er met een fascinerend project rond cohousing een eerste concrete uitloper van al de goede ideeën die we destijds uitwisselden.

 

Waarom wilde je graag voorzitter worden van deze werkgroep?

Georges: Ook hier moet ik verwijzen naar het project Oost West thuis best. Ik kijk ernaar uit om op een vergelijkbaar elan door te gaan met de groep en vernieuwende woonideeën uit te werken. Wonen blijft hoe dan ook essentieel en is aan voortdurende verandering onderhevig. Zo’n context gaat nooit vervelen.

 

Klik hier voor de foto's van het bezoek aan de woon- en zorguntis van Warsco