Werkgroep zorg en gezondheid

Een gesprek met voorzitter Ferdi Vanhengel van de werkgroep zorg en gezondheid

 

Wat plan je als voorzitter van deze pas gevormde werkgroep?

Ferdi: Eerst wil ik de werkgroep bijeenroepen en naar de verwachtingen bij de leden polsen. De coronacrisis verscherpte het besef bij velen dat zorg en gezondheid op de eerste plaats staan. Als voorzitter zet ik in op een brede consultatie van alle belangrijke gesprekspartners. Zo wil ik de nodige contacten leggen en professionals uitnodigen voor een heldere uitleg over de werking en meerwaarde van buurtgezondheidscentra. Tot slot zie ik de werkgroep graag uitgroeien tot een forum voor de uitwisselingen van verbeterideeën op het vlak van gezondheidszorg, gezondheid en vooral de zorg.

 

Waarom wilde je voorzitter worden van deze werkgroep?

Ferdi: Ik heb heel wat affiniteit met de sector. Zo ben ik voorzitter van de gebruikersraad van Toermalien en ben ik mantelzorger in Toermalien en De Olijfboom. Bovendien woont een familielid in Huize Uilenspiegel. En sinds september zit ik in het gebruikerspanel van het Wit-Gele Kruis. Zowel persoonlijk als vanuit mijn engagement heb ik dus wel wat ervaring met de zorgsector.

 

Wat hoop je als voorzitter te verwezenlijken?

Ferdi: Zorgen voor mensen zit in mijn DNA. Samen in de werkgroep ontdekken we vast heel wat mogelijkheden om Genk klaar te maken voor de uitdagingen op het vlak van zorg en gezondheid. Een kerntaak voor de werkgroep wordt om het stadsbestuur doelgroepgerichte adviezen op dat vlak te bezorgen. Met de recente bevraging bij 55-plussers omtrent hun noden en behoeften beschikken we over een schat aan informatie die ons een eerste beeld kan geven.