Wolf in Genk

Na een eeuw afwezigheid is de wolf terug in Vlaanderen. Goed nieuws voor de biodiversiteit, maar samenleven met het beruchte roofdier vraagt wel wat inspanningen. Het Wolvenplan Vlaanderen wil het draagvlak voor het dier vergroten. Schapen en ander kleinvee kunnen bijvoorbeeld prima tegen een wolf beschermd worden. Wie toch schade lijdt, heeft recht op een schadevergoeding.

Alle informatie over wolven in Vlaanderen vind je op:

natuurenbos.be

Wolven zijn niet gevaarlijk voor mensen. Ze zijn schuw en vermijden elk contact. Je hoeft dus niet bang te zijn: er is nog nooit een geval gemeld van een gezonde wolf die mensen aanvalt, ook niet in onze buurlanden, waar de wolf al langer terug is. In heel uitzonderlijke gevallen kan een wolf toch toenadering zoeken tot mensen en/of agressief verdrag vertonen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als mensen de dieren voederen, waardoor de wolf mensen met voedsel gaat associëren.

Je vee beschermen

Heb je zelf vee dat je wil beschermen met een elektrische omheining? Goed idee, want dat is de meest effectieve maatregel die je kan nemen! Daar bestaan inmiddels subsidies voor, bovendien helpt het Wolf Fencing Team je daarbij.

Het Wolf Fencing Team Belgium helpt veehouders gratis met het wolfwerend maken van hun omheiningen. Dit gaat van een kennismakend en adviesverlenend bezoek tot aan het terreinwerk voor het wolfwerend maken van een afrastering. Bovendien helpen zij ook met het uit te voeren papierwerk, zoals advies bij het aanvragen van subsidies en het opvragen van offertes.

www.wolffencing.be