YOUCA Action Day

Tijdens YOUCA Action Day gaan meer dan 17.000 Vlaamse en Brusselse jongeren één dag aan de slag voor een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze daarmee verdienen, 55 euro per student, gaat naar projecten van geëngageerde jongeren in het Zuiden en naar een aantal in België. De YOUCA Action Day is er voor alle leerlingen vanaf het vierde middelbaar, uit elke stroming van het onderwijs.

Ook Stad Genk draagt zijn steentje bij! Jaarlijks krijgen een veertigtal jongeren de kans om één dag mee te draaien binnen de stedelijke organisatie.

Volgende YOUCA Action Day: 19 oktober 2023

Ben je een leerkracht en ben je op zoek naar meer info? Neem een kijkje op de YOUCA website.

Ben je een deelnemende student en wil je één dagje meedraaien in de organisatie van Stad Genk? Hou dan zeker de jobbank in de gaten (vanaf 1 september 2023 online). Enkel na inschrijving via de jobbank kom je in aanmerking.