Zillebos

Het zillebos is ontstaan door zand- en grindontginning. Op enkele plaatsen treffen we restanten van een oude zand- en grindgroeve aan. Een oude begroeide trambedding brengt afwisseling in het landschap.
“Zille” of “sille” verwijst naar een oude landmaat: de oppervlakte van een stuk grond dat op één dag omgeploegd kon worden.

Het gebied strekt zich uit ten zuidoosten van de wijk Kolderbos en wordt gevangen tussen de Zuider- en de Westerring. De TV-mast, 220 m hoog, torent hoog boven de grove dennen uit.
Het gebied sluit nauw aan bij de wijk Kolderbos. De wijkbewoners bewandelen de onmiddellijke nabijheid vrij intensief. Allerhande wegen en boswegjes doorkruisen het bos en de aangelegde sportvelden.

Wie wil wandelen is welkom op de paden. Er zijn verschillende wandelroutes uitgewerkt die verschillen in afstand en moeilijkheidsgraad. Deze routes vertrekken aan de parking aan de Kastert.

Er zijn drie wandelingen bewegwijzerd:

  • groene wandeling: 2,1 km
  • blauwe wandeling: 4 km
  • rode wandeling: 5,2 km

De rode en blauwe wandeling brengen ons naar Bethanië, een Limburgs ‘Multifunctioneel Centrum’ (MFC) voor schoolgaande kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen.

Het beheer van het Zillebos past binnen het stedelijk bosbeheerplan.