Zonnecoach voor ondernemers

Stad Genk heeft de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. En de ondernemingen op Genks grondgebied kunnen hier hun steentje bijdragen. Om groene en hernieuwbare energie toegankelijker te maken, slaan we de handen in elkaar met een Zonnecoach! 

Wat doet een zonnecoach? 

De zonnecoach is een deskundige die bedrijven en handelszaken gratis advies geeft over zonnepanelen. Dat kan gaan over: 

  • Het maken van een analyse en haalbaarheidsrapport over de PV-installatie op het dak van jouw onderneming 
  • Aftoetsen of bijkomende technologieën zoals laadpalen voor elektrische wagens interessant zijn voor jouw onderneming 
  • Advies over offertes rond PV-installaties voor jouw onderneming 

Niet alleen ondernemingen die nog niet beschikken over een PV-installatie kunnen beroep doen op de zonnecoach. Ook ondernemingen die al gebruikmaken van zonnepanelen kunnen advies krijgen als zij aan de nodige voorwaarden voldoen. Op die manier probeert Genk de stap naar groene energie voor Genkse ondernemers te verkleinen. 

Aanvraag zonnecoach 

Wil jij als eigenaar van een Genkse onderneming graag beroep doen op een Zonnecoach of wens je meer info? Neem dan contact op met Coördinator dienst Bedrijfsleven Bernd Bormans via bernd.bormans@genk.be. Hij bekijkt of je voldoet aan de voorwaarden en of je beroep kan doen op de Zonnecoach. 

Contacteer ons