Coördinatie zorgoverleg

Als je voor een familielid zorgt, is overleg belangrijk. Zeker als er verschillende hulpverleners aan huis komen, is het nodig dat er afspraken gemaakt worden om de zorg op elkaar af te stemmen.

Een medewerker van het Sociaal Huis Portavida kan instaan voor de coördinatie van zo'n overleg.

Voor wie?

Heb je het gevoel dat je de zorg voor een familielid niet meer aankan? Weet je niet bij wie je met je problemen terecht kan? De overlegcoördinator zal zeker je vragen over thuiszorg kunnen beantwoorden.

Iedereen kan een overlegcoördinator contacteren als een zorgsituatie zich voordoet: de huisarts, familie, maar ook de patiënt zelf.

Voorwaarden?

Deze dienst is gratis en niet gebonden aan voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Je kan vrijblijvend informatie aanvragen over de thuiszorg en het aanvragen van een zorgoverleg.