Zorgwonen

Zorgwonen is een heel specifieke vorm van kangoeroewonen.

Wie een zorgwoning laat registreren, heeft het voordeel dat de personen op de ondergeschikte wooneenheid als afzonderlijk huishouden worden beschouwd door de overheid. Dit is interessant als deze mensen een persoonsgebonden tegemoetkoming krijgen.

Een zorgwoning moet aan enkele voorwaarden voldoen, die worden opgelegd vanuit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

 • in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd;
 • de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid;
 • de ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning;
 • de eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte berust bij dezelfde titularis of titularissen;
 • de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel: één of maximum twee ouderen van 65 jaar of ouder;
  • ofwel: één of maximum twee hulpbehoevende personen (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering, personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven);
  • ofwel de zorgverlener.

Je vindt de regelgeving op de website van het Vlaams Departement Omgeving.