Zorgwonen

Zorgwonen is een heel specifieke vorm van kangoeroewonen.

Wie een zorgwoning laat registreren, heeft het voordeel dat de personen op de ondergeschikte wooneenheid als afzonderlijk huishouden worden beschouwd door de overheid. Dit is interessant als deze mensen een persoonsgebonden tegemoetkoming krijgen.

Sinds 2021 is het regelgevend kader rond zorgwonen uitgebreid met twee nieuwe woonvormen. De drie vormen van zorgwonen zijn bepaald als volgt:

  • zorgwoning ingericht binnen een bestaande woning.
  • zorgwoning ingericht binnen een vergund bijgebouw.
  • zorgwoning ingericht binnen een verplaatsbare unit (mobiele zorgunit).

Een zorgwoning moet aan enkele voorwaarden voldoen, die worden opgelegd vanuit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De voorwaarden variëren naargelang het type van zorgwonen dat je wenst te realiseren. Hanteer steeds volgende vuistregels

  • de zorgwoning is bestemd voor de zorgbehoevende, maar ook de mantelzorger mag er zelf in wonen.
  • er is steeds een meldingsplicht voor het realiseren van zorgwonen. Zonder melding kan er ook geen aparte code worden toegekend om de zorgbehoevende als apart huishouden in te schrijven.
  • er moet steeds sprake zijn van een zorgrelatie. De wijkagent controleert dit bij de verhuisbeweging.
  • voor een mobiele zorgunit geldt dat er ten laatste na 6 jaar een omgevingsvergunning nodig is. Informeer naar de bouwvoorschriften voor je een unit laat plaatsen en aanmeldt bij de gemeente.

Je vindt de regelgeving op de website van het Vlaams Departement Omgeving.