Elsenhout - afgerond

Elsenhout is een prachtig, nat en waardevol natuurgebied dat zich tussen de Elsenhoutstraat, Stalenstraat, Dennenstraat en de Stiemerbeek bevindt.

In het najaar van 2023 werden werken uitgevoerd om de natuur in dit gebied nog te versterken. Stad Genk werkte samen met Natuurpunt Genk om het broekbos en vochtig grasland te herstellen.

De werken hielden in dat:

  • exotische plantensoorten zoals bamboe, krentenboompje en Amerikaanse vogelkers werden verwijderd om inheemse soorten de beste kansen te geven.
  • boomstronken en divers restmateriaal werden verwijderd zodat het maaibeheer doeltreffender en efficiënter kan gebeuren.
  • Oude grachtjes zullen hersteld/gefreesd werden en sluisjes werden geplaatst zodat het water kan afgelaten of opgelaten kan worden om de verzuring door stagnerend regenwater tegen te gaan.
  • het slib in de poel en eventueel ander restmateriaal werden verwijderd zodat de verdere verlanding tegen gegaan wordt en hij niet meer droog valt in de zomer.

Meer info is te vinden in de presentatie over het project in bijlage.

Praktische info

De werken zijn halverwege december 2023 afgerond.

Dit initiatief kadert binnen een programma van het Departement Omgeving (DOMG) dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik. Meer info