Elsenhout: Veelgestelde vragen

De invasieve bamboe in het gebied werd verwijderd. Maar dit kan nooit allemaal ineens verwijderd worden. Wat gaat er gebeuren met de bamboe die terug uitschiet?

We zetten uiteraard in op onderhoud op lange termijn. De bamboe zal inderdaad deels terug uitschieten. Maar die kunnen we dan manueel blijven verwijderen met de vrijwilligers van Natuurpunt. Ook bewoners zijn steeds welkom om te helpen bij beheerwerken.

Waar komen de slootjes in het gebied vandaan?

Een aantal slootjes zijn historisch gegroeid. Water zoekt zijn weg en vormt slootjes in het landschap. Andere slootjes zijn eerder aangelegd als een ontwatering van het gebied door voormalige eigenaars (onder andere voor landbouw).

Kunnen buurtbewoners er zeker van zijn dat het grondwaterpeil niet gaat stijgen en ze dus geen wateroverlast zullen ondervinden op hun eigendom? In 2021 tijdens de zware regens hadden ze immers last van water in de kelder.

In de zomer van 2021 was er een afvoerbuis verstopt, hierdoor kon het water niet weglopen. Naast de grote hoeveelheid regen tijdens die zomer is dit ook een verklaring voor de wateroverlast.

Natuurpunt stelt een verzuring vast in het gebied doordat het regenwater in het gebied blijft staan. Daarom gaan we ervoor zorgen dat we het water kunnen laten afvloeien indien nodig. Dat zal Natuurpunt niet vaak doen en in periodes met het minste impact, zoals in de winter. Tijdens de werken wordt één sluisje vervangen, de slootjes worden hersteld en de aanwezige oude buizen zullen verwijderd worden. Er worden 4 nieuwe buizen geplaatst die regelbaar zijn zodat we kunnen afvloeien indien nodig. De hoogte van het grondwater is vastgesteld door een landmeter. Fluctuaties in de grondwaterstand zomer-winter kunnen we hierdoor herleiden en beperken. Het is niet de bedoeling dat het grondwaterpeil gaat stijgen.

Waarom zijn er elsen gemerkt aan de Elsenhoutstraat en hoeveel elsen worden ze gekapt?

Deze zijn gemerkt voor hakhoutbeheer. Dit is een oude techniek waarbij de takken afgezaagd worden in het najaar zodat er in het voorjaar nieuwe takken gevormd worden, een andere benaming is het knotten van bomen. Enkel de elsen in de rand van het gebied worden zo beheerd. Bij jonge bomen gaat de groei zeer snel daardoor halen ze veel CO2 uit de lucht. Oudere bomen hebben een tragere groei en slaan dus minder CO2 op.

Komen er infoborden ivm de werken? De Stiemervallei wordt nu al ontsierd door allerlei borden.

Stad Genk wil ook geen wildgroei van borden in de Stiemervallei. Echter een tijdelijk bord om mensen te informeren over de werken kan wel. Natuurpunt stelt voor om op de 3 toegangswegen voor de aannemer een infobord te plaatsen. Na de werken zullen deze verwijderd worden.

Wat wordt er gedaan om vandalisme tegen te gaan?

Er is bewust gekozen om enkel fiets- en wandelpaden aan te leggen in de rand van het gebied. Uit ervaring blijkt dat er weinig vandalisme en vervuiling komt van passanten. Van zodra een rustplaats wordt ingericht komt er vandalisme en zwerfvuil mee. Daarom zijn er aan het gebied Elsenhout geen uitkijkpunten of rustplaatsen zodat deze overlast niet uitgelokt wordt.

De aanleg van de fiets- en wandelpaden horen niet tot de natuurinrichtingswerken, wel tot de uitvoeringswerken in de Stiemervallei.