Veelgestelde vragen over parkeren

Algemene vragen

Waarom lanceert de stad Genk een aangepast parkeerbeleid?

Hoeveel tijd heb ik om mijn nummerplaat te registreren?

Hoeveel tijd heb ik om de parking te verlaten nadat mijn parkeersessie beëindigd is?

Als ik mijn parkeertijd betalend wil verlengen, kan dat ook met minuten?

Wat als ik iemand moet afzetten/ophalen of als ik snel iets moet afgeven?

Waar kan ik terecht met vragen over het parkeerbeleid?

 

Vragen over het gratis parkeeruurtje

Krijg ik per 24 uur in iedere zone een gratis sessie?

Is de gratis parkeersessie van een uur opdeelbaar?

Kan ik binnen mijn toegekende gratis parkeersessie mijn auto verplaatsen binnen dezelfde zone?

 

Vragen over de parkeerautomaten

Hoe werken de parkeerautomaten?

Moet ik een parkeerticket achter mijn voorruit leggen?

Wat als de parkeerautomaat geen ticket uitprint?

Wat als de parkeerautomaat defect is?

Hoe kan ik betalen aan de parkeerautomaat?

 

Vragen over parkeren via applicatie of SMS

Hoe werkt het parkeren via een applicatie op mijn mobiele telefoon?

Hoe werkt het parkeren via SMS?

Ik registreer mijn parkeersessie via een applicatie of via sms. Hoe werkt het gratis uur dan?

 

Vragen over controle op parkeren

Hoe gebeurt de controle op een geldige parkeersessie?

Hoe verloopt de controle in een blauwe zone?

Kan ik meerdere retributies (parkeerboetes) per dag krijgen?

Hoe zit het met privacy en GDPR met betrekking tot de bijgehouden data via controles?

 

Algemene vragen

 

Waarom lanceert de stad Genk een aangepast parkeerbeleid?

Midden 2020 voerde het stadsbestuur van de Stad Genk een nieuw parkeerbeleid in. Met als doel het stimuleren van meer duurzame mobiliteit en het creëren van minder parkeerdruk door een hogere rotatie. Hiermee wilde de stad iedereen beter kunnen bedienen: de Genkenaren, de bezoekers én de handelaars van Genk. Vooral de nieuwe tarieven en de nieuwe manier van registreren zorgden voor ongenoegen bij de parkeerders. De stad heeft hiernaar geluisterd. Op 1 maart 2021 werden enkele aanpassingen doorgevoerd, waardoor het systeem eenvoudiger wordt en de tarieven voordeliger.

 

Hoeveel tijd heb ik om mijn nummerplaat te registreren?

Eenmaal geparkeerd heb je 15 minuten tijd om je te registreren en je parkeersessie te starten. (via de automaat, via de apps of via sms). Je parkeert de wagen, en ook al komt de scanwagen na 5 minuten voorbij, dan nog krijg je geen retributie als je je binnen de 15 minuten registreert. Opgelet, je dient je parkeersessie ten allen tijde te registreren.

 

Hoeveel tijd heb ik om de parking te verlaten nadat mijn parkeersessie beëindigd is?

Wanneer je jouw parkeersessie beëindigt via sms of via een applicatie, heb je 5 minuten de tijd om je parkeerplaats te verlaten. Dit geldt ook zo indien de parkeersessie die je via de automaat registreerde afgelopen is.

 

Als ik mijn parkeertijd betalend wil verlengen, kan dat ook met minuten?

Neen, het betalend parkeren loopt per blok van 30 minuten. Je betaalt dus altijd voor een volledig half uur. Dit geldt voor elke vorm van betalen: via de automaat, via een parkeerapplicatie en via sms.

 

Wat als ik iemand moet afzetten of ophalen? En als ik snel iets moet afgeven?

Als je even stilstaat om iemand op te halen of te laten uitstappen, moet je je niet registeren op voorwaarde dat er iemand vooraan (bestuurders- of passagierszijde) zichtbaar in de wagen blijft zitten. Je parkeert dan niet maar staat stil.

Je kan hier ook gebruik van maken als je snel iets ophaalt of moet afgeven. Zit er niemand vooraan, dan ben je aan het parkeren. Registreer je dan steeds, ook al is je bezoek heel kort. Via een app mobiel parkeren kan je dit handig en snel doen. Je recht op het gratis uurtje (1 uur per dag per zone) kan daartoe heel goed dienen.

De camera van de scanwagen kan vaststellen of er een persoon op de bestuurderszetel of op de passagierszetel vooraan zit. Die wagen zal geen retributie ontvangen.

De vaststelling door OPC gebeurt overigens volledig anoniem. De OPC-bediende die dit achteraf manueel controleert, krijgt enkel de info van de nummerplaat en de vaststelling of er iemand zit.

Waar kan ik terecht met vragen over het parkeerbeleid?

Alle informatie over parkeren in Genk vind je terug op deze website. Ga naar de beginpagina www.genk.be/parkeren.

Voor vragen over je parkeerretributie of een parkeervergunning kan je terecht bij de parkeerbeheerder OPC. Check de website voor meer informatie.

 

 

Vragen over het gratis parkeeruurtje

 

Krijg ik per 24 uur in iedere zone een gratis sessie?

In de betaalzones Genk-centrum, Vennestraat, Stalenstraat en Hoevenzavellaan krijg je per nummerplaat per dag 1 parkeersessie van 1 uur gratis. Je kan bijvoorbeeld in de voormiddag een uur parkeren in de Vennestraat, ’s middags een uur in Genk-centrum en in de namiddag een uur in de Stalenstraat, en dat allemaal gratis. Vergeet niet in elke zone steeds (opnieuw) jouw nummerplaat te registreren.

In de zone Genk station en Bokrijk station kan je enkel per volledige dag betalen (5 euro). Hier is geen gratis uur mogelijk.

 

Is de gratis parkeersessie van een uur opdeelbaar?

Heb je geen volledig uur gratis geparkeerd? Dan kan je het resterende saldo niet meenemen naar een volgende parkeersessie later die dag. (Je kan dus niet een half uur in de voormiddag en een half uur in de namiddag gratis parkeren in dezelfde zone.) Eens de gratis parkeertijd opgebruikt is, betaal je het normale tarief.

 

Kan ik binnen mijn toegekende gratis parkeersessie mijn auto verplaatsen binnen dezelfde zone?

Ja, dat kan. Binnen de gratis sessie mag je je wagen verplaatsen binnen dezelfde zone. Je stopt bijvoorbeeld 20 minuten op de Fruitmarkt en geeft daar je nummerplaat in op de automaat. Je kan dan doorrijden naar de Dieplaan en ook daar nog 20 minuten gratis parkeren. Dat is geen probleem zolang je er voor zorgt dat je tegen het einde van het uur vertrokken bent, of betaalt voor een half uur extra parkeren.

Opgelet, indien je werkt met een app of via sms mag je jouw parkeersessie niet stopzetten om van deze regeling te genieten. Jouw sessie die je gestart hebt binnen één parkeerzone, is geldig voor deze hele zone.

Je mag maximaal anderhalf uur aaneengesloten parkeren in de betaalzone. Na het gratis uur kan je dus voor een half uur extra betalend parkeren.

 

Vragen over de parkeerautomaten

 

Hoe werken de parkeerautomaten?

Je volgt stap voor stap de instructies op het scherm. Let er op dat je de nummerplaat correct ingeeft. Spaties of streepjes tik je niet in, bijv. 1ABC123. Vergeet het voorafgaande nummer (1 of 2) niet!

Nadat je je nummerplaat hebt ingegeven, moet je nog bevestigen. Na bevestiging wordt jouw parkeerticket uitgeprint. Het is niet meer nodig je ticket achter de voorruit te plaatsen. Je registratie wordt opgeslagen in de parkeerrechtendatabank. De scanwagen maakt beelden met de camera en controleert of deze overeenkomen met de gegevens in de databank.

Heb je toch een fout gemaakt bij het intikken van de nummerplaat en krijg je een retributie dan kan je dit melden bij OPC (via de website, telefonisch of via een persoonlijk bezoek aan de shop) en kan je retributie eenmalig geannuleerd worden.

 

Moet ik een parkeerticket achter mijn voorruit leggen?

Het is niet meer nodig je ticket achter de voorruit te plaatsen. Je registratie wordt opgeslagen in de parkeerdatabank. De scanwagen maakt beelden met de camera en controleert of deze overeenkomen met de gegevens in de databank. Op plaatsen waar niet met een camera gewerkt wordt, controleert een parkeerwachter via je nummerplaat of je correct geregistreerd bent in de databank.

 

Wat als de parkeerautomaat geen ticket uitprint?

Het kan gebeuren dat door een technische storing er geen ticket wordt uitgeprint. Geen zorgen, de nummerplaat die je ingegeven hebt, werd correct geregistreerd. Je registratie werd opgeslagen in de parkeerdatabank. Je hoeft trouwens nooit een parkeerticket achter de voorruit te leggen. De scanwagen maakt beelden met de camera en controleert of deze overeenkomen met de gegevens in de databank. Op plaatsen waar niet met een camera gewerkt wordt, controleert een parkeerwachter via je nummerplaat of je correct geregistreerd bent in de databank.

 

Wat als de parkeerautomaat defect is?

OPC, de parkeerbeheerder in de Stad Genk, checkt dagelijks of er parkeerautomaten buiten dienst zijn. Wanneer de automaat defect is, kan je de Europese blauwe parkeerschijf gebruiken voor de parkeerduur die toegelaten is in de betaalzone, en dat is anderhalf uur. Je kan je parkeersessie steeds registreren via een parkeerapplicatie of sms, of je gaat naar een andere automaat. Je moet niet teruggaan naar je wagen, vermits het parkeerticket niet meer achter de voorruit gelegd moet worden. De defecte automaat wordt zo snel mogelijk hersteld.

Hoe kan ik betalen aan de parkeerautomaat?

Je kan betalen via volgende betaalopties:

  • Mastercard
  • Maestro
  • Viso
  • Contactloos
  • Gepast kleingeld, aangezien de parkeermeter geen kleingeld teruggeeft.

Parkeren via applicatie of SMS?

 

Hoe werkt het parkeren via een applicatie op mijn mobiele telefoon?

Alle uitleg hierover vind je op de pagina Mobiel parkeren.

 

Hoe werkt het parkeren via SMS?

In de betalende zone kan je jouw nummerplaat registreren en je parkeersessie betalen via SMS.

Je begint je SMS met de parkeerzone (staat ook op de automaat vermeld) waar je geparkeerd staat, gevolgd door een spatie en je volledige, correcte nummerplaat. Deze SMS verstuur je naar het nummer 4411.

Wanneer je de parkeersessie wenst te stoppen, SMS je 'Q' naar 4411.

Per parkeersessie via sms betaal je een transactiekost van € 0,15 per verzonden/ontvangen sms-bericht. Wens je geen bevestigingsberichten te ontvangen (hier betaal je ook voor), dan kan je dit uitschakelen door C1 naar 4411 te sturen.

Ook voor de registratie van het gratis uur betaal je een transactiekost. Dit wordt zo opgelegd door de aanbieder. Wil je dit vermijden, kies dan voor mobiel parkeren via een app of registreer je aan de parkeerautomaat.

 

Ik registreer mijn parkeersessie via een applicatie of via sms. Hoe werkt het gratis uur dan?

Wanneer je jouw parkeersessie via een applicatie of via sms start, dan begint jouw gratis uur. Stop je deze sessie dan heb je jouw gratis uur voor die zone voor 1 dag opgebruikt. Indien je een nieuwe sessie zou starten, betaal je vanaf dan het geldende tarief van die zone.

Moet je op meerdere plaatsen zijn in dezelfde zone en wil je gebruik maken van het volle gratis uur, dan laat je jouw sessie gewoon doorlopen. Wanneer het gratis uur volledig verstreken is, dan start het half uur betalend parkeren automatisch.

 

Controle op parkeren

 

Hoe gebeurt de controle op een geldige parkeersessie?

De controle gebeurt voornamelijk met de scanwagen. Deze is uitgerust met camera’s en rijdt dagelijks rond. Via nummerplaatherkenning met een camera en jouw registratie van je nummerplaat in de parkeerdatabank (via de parkeerautomaat of een applicatie of sms) weet het systeem of je wagen geldig geparkeerd is. De scanwagen rijdt regelmatig rond in elke betaalzone en in de blauwe zones.

Op de Fruitmarkt én op de parking langs het stadhuis (blauwe zone) registreren vaste camera’s de geldigheid van je parkeersessie.

Op plaatsen waar niet met een camera kan gewerkt worden, doen parkeerwachters regelmatige controles.

 

Hoe verloopt de controle in een blauwe zone?

In blauwe zones doet de scanwagen twee controlerondes waarbij telkens de nummerplaten worden gescand. De vaststellingen van beide rondes worden onderling vergeleken (op basis van nummerplaat en GPS-coördinaten). Indien blijkt dat eenzelfde voertuig zich tijdens de 2de ronde, na de toegelaten parkeerduur, nog steeds op dezelfde plaats bevindt (en bij validatie blijkt dat het voertuig niet over een geldig parkeerrecht beschikt, zoals bv. een bewonerskaart) volgt een retributie van 20 euro.

De parkeerschijf doordraaien werkt dus niet meer. Wanneer je je na de toegelaten parkeerduur verplaatst in een blauwe zone, of naar een andere blauwe zone, kan je opnieuw gebruik maken van de aldaar geldende parkeerduur. De uitzondering hierop is de parking blauwe zone aan het stadhuis. Hier dien je de parking na 30 minuten helemaal te verlaten. Op die manier behouden we er een hoge circulatie en plaats voor iedereen.

 

Kan ik meerdere retributies (parkeerboetes) per dag krijgen?

Neen, je kan maximaal één retributie van 20 euro per dag krijgen in Genk, ook al parkeer je (zonder registratie) op verschillende plaatsen.

We geven graag even mee dat je evenwel best niet ‘kiest’ voor een ‘dagticket’ van 20 euro. Immers, in de betalende privé-parkings betaal je minder voor een dagticket. Of kies voor één van de gratis parkings in de buurt.

 

Hoe zit het met privacy en GDPR met betrekking tot de bijgehouden data?

OPC past de strikte regels op de privacy toe conform de GDPR. Voor alle juiste informatie omtrent het behandelen en bewaren van privé-gegevens onder de GDPR-wetgeving kan je terecht bij de privacy & cookie disclaimer op hun website.