Ondersteuning en begeleiding via vzw Menos

Wat doen we?

Vzw Menos richt zich tot personen met (jong)dementie of ouderen met psychische problemen en hun mantelzorgers. We bieden (gratis) begeleiding in je thuissituatie, door je enerzijds goed te informeren en anderzijds aangepaste zorg te garanderen.

Psychologische ondersteuning en begeleiding

We werken hiervoor samen met verschillende zorg- en hulpverleners. Nadat we jouw situatie hebben leren kennen, bieden we psychologische ondersteuning en begeleiding aan: dit zowel voor de persoon met dementie, als zijn eventuele partner en andere mantelzorgers. Deze ondersteuning en begeleiding kan op individueel niveau plaatsvinden, zowel voor de persoon met dementie als de mantelzorgers, maar er worden eveneens groepssessies aangeboden.

Zorgbegeleiding en ergotherapie aan huis

We schakelen ook een hulpverlener in die samen met jou kijkt hoe de thuiszorg voor de persoon met dementie is georganiseerd. Indien nodig wordt de thuiszorg op punt gesteld. Eventueel komt een ergotherapeut aan huis voor advies en ondersteuning bij je dagdagelijkse activiteiten. Hulpmiddelen, ergotherapeutische begeleiding en kleine aanpassingen in je woning kunnen je helpen om langer je zelfstandigheid te behouden.

Centraal staat steeds het medezeggenschap van de persoon met dementie en/of zijn mantelzorger.