vzw Menos

Vzw Menos richt zich tot personen met (jong)dementie of ouderen met psychische problemen en hun mantelzorgers. Je kan er terecht voor ondersteuning en begeleiding. De coördinatie van het aanbod van Menos wordt gedaan vanuit het Sociaal Huis Portavida. Daar kan je terecht voor meer informatie of een aanmelding voor hulp.

Vzw Menos heeft als doel de uitbouw van een gerontopsychiatrisch expertisecentrum. Haar taak is het organiseren van een keten van zorg en het bieden van de meest aangepaste zorg aan de zorgbehoevende en zijn mantelzorgers.

Vzw Menos is een samenwerkingsverband tussen OCMW Genk, Wit-Gele Kruis, het ouderenteam van het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg, de huisartsenvereniging vzw Prometheus, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum OPZC Rekem. De naam Menos komt uit het Grieks en betekent: geheugen, geest.

Sinds 2016 richt Menos zich ook tot de doelgroep personen met jongdementie.

Contact

Dementie, ondersteuning en begeleiding via vzw Menos - Chris Van Gerven

tel.
089 65 57 16
E-mail
menos@genk.be
Website
http://www.menosgenk.be